Назарянина: Любим цитат

Започвайте работа! Достатъчно време загубихте днес – но мъжете продължаваха да гледат с копнеж в посоката, в която тръгнаха проповедникът и неговият приятел.


-Те са прави, разбира се – казах аз на центуриона, чиито очи бяха станали толкова замечтани, колкото и техните.
-Кои? – попита той като трепна.
-Надзорниците, разбира се. Тези мъже са надничари. На тях им се плаща за това време: и идва някой и ги кара да си губят времето.
Той ме погледна със странен поглед.
-Да – промърмори. – Той безпокои хората, когато работят, както слънцето и пролетта безпокоят хората със своята радост и своето утешение.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s