English Books: The English Teacher

When Krishna teaches at the Albert Mission College his wife and daughter live some distance away with his parents-in-law.
But a move to a small rented house soon permits the couple to enjoy a life of marital bliss.
Yet paradise is short-lived…

Continue reading “English Books: The English Teacher”

Метод, който би помогнал при лекуване от рак и може би и на други заболявания.

Преди около месец направих видео за една неправителствена организация, която помага на хора,
които са болни от рак да преминат по-леко през лечението и в последствие да се върнат и по-бързо към нормалния си начин на живот преди болестта.

Continue reading “Метод, който би помогнал при лекуване от рак и може би и на други заболявания.”